L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dissabte, 10 de juliol de 2010

Qui som

La Plataforma, creada el mes d’abril de 2010, agrupa un conjunt de ciutadans i ciutadanes i entitats que pretenem aconseguir la conservació de l’edifici de l’Estació del Tren de Sant Feliu de Llobregat un cop fet el soterrament de les vies del tren i donar-li un ús per a la ciutadania i les entitats de la ciutat.

Fins ara comptem amb l’adhesió de 12 entitats de patrimoni i culturals, 11 historiadors i professionals, 25 entitats del ferrocarril i del transport i 11 entitats locals. A més hem rebut 1.500 adhesions des de la xarxa social Facebook.

Cap comentari: