L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

diumenge, 29 d’agost de 2010

Carta d'adhesió Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español


Ante la campaña iniciada bajo el título “Salvem l’estació de tren de Sant Feliu de Llobregat”, puesta en marcha con motivo de la amenaza de derribo que pesa sobre el edificio ferroviario de esta localidad barcelonesa, cabe expresar lo siguiente:

El edificio de la estación de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) es un clarísimo ejemplo de nuestra primitiva arquitectura ferroviaria. No sólo catalana, sino también española. Su diseño muestra ejemplarmente la capacidad de conjugar la adaptación a las necesidades del momento, por lo que se refiere al servicio público a prestar, con los criterios estéticos de la dirección de las empresas ferroviarias de la época. Constituye, por tanto, una muestra de valor incalculable respecto, no sólo a nuestro pasado ferroviario, sino a nuestra trayectoria empresarial, artística y social.

En un país donde la especulación y la insensibilidad histórica han llevado a sangrantes episodios de destrucción de nuestro valiosísimo patrimonio, sobre todo en materia de arqueología industrial, resulta inconcebible que, en pleno siglo XXI, pueda llegar todavía a plantearse la demolición de un edifico arquitectónico como el que analizamos.

El edificio de la estación de Sant Feliu de Llobregat lleva en pie desde la inauguración de la línea a la que pertenece, formando parte, no ya de la historia local, sino de la del país en su conjunto. Es, en definitiva, un claro exponente de nuestra memoria histórica colectiva.

En consecuencia, desde el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español, consideramos que el derribo del edificio de la estación de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) constituiría un gravísimo atentado patrimonial y un ataque a nuestra memoria histórica colectiva.


Ontaneda (Cantabria), 6 de agosto de 2010

Ricardo Oliver
Presidente

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada