L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dilluns, 9 d’agost de 2010

Per què volem conservar l’Estació?

Perquè és un signe d’identitat de Sant Feliu i forma part de la nostra història i del patrimoni local. El centre històric i la configuració de la ciutat actual no s’entendrien sense l’arribada del ferrocarril que va suposar: la transformació de la ciutat, la industrialització, el comerç amb altres poblacions i, el creixement demogràfic i urbà de Sant Feliu.

Perquè es tracta d’un edifici singular del patrimoni ferroviari de Catalunya que representa juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat, l’edifici més antic de Catalunya i de la península ibérica que es conserva dels inicis del ferrocarril però que corre el perill de ser enderrocat per les obres de soterrament de les vies del tren.

Perquè la conservació del patrimoni cultural i arquitectònic per a les generacions futures és un deure que tenim amb els homes i dones que ens han precedit.

Des de la Plataforma “Salvem l’Estació del Tren de Sant Feliu” demanem:
  • un estudi que avaluï la viabilitat tècnica de mantenir l’estació en el projecte del soterrament de les vies del tren,
  • que s’inclogui l’Estació en el catàleg del patrimoni local i sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local,
  • i un cop fet el soterrament de les vies, recuperar el seu aspecte original i donar-li un ús per a la ciutadania i les entitats de la ciutat.

Cap comentari: