L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Entitats d’estudi del Baix Llobregat s’adhereixen al Manifest en defensa de l’Estació del Tren

 • Amics del Museu de Molins de Rei [web]


 • Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat (AMPEL) [web]


 • Amics del Museu de Pallejà [web]


 • Amics del Prat [web]


 • Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu


 • Centre d'Estudis de Gavà [web]


 • Centre d'Estudis Martorellencs [web]


 • Centre d'Estudis Santjustencs [web]


 • Grup d'Estudis d'Esplugues [web]


 • Suports destacats >>

  dijous, 11 de novembre de 2010

  Adhesió Amics de la UNESCO de Barcelona al Manifest en defensa de l’Estació del Tren

  En nom de la Junta Directiva d’Amics de la UNESCO de Barcelona, ens adherim al Manifest per a la salvaguarda de l’estació del tren de Sant Feliu de Llobregat, ja que considerem que és un bé patrimonial molt important i que té una significació per a tota la comarca del Llobregat

  Creiem que s’hauria de procedir a la seva rehabilitació i que s’hauria d’incloure i respectar en la nova planificació urbana que pot representar el soterrament de les vies del tren.

  L’acord d’adhesió va ser pres en la darrera Junta Directiva celebrada el 7 d’octubre i així consta en l’acta de l’entitat.


  Barcelona, octubre de 2010

  Carles Bonet
  President d’Amics de la
  UNESCO de Barcelona

  dimarts, 9 de novembre de 2010

  Comunicat d'adhesió del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat al Manifest en defensa de l’Estació del Tren

  El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, en la seva sessió de Junta del dia 25 d’octubre 2010 va acordar donar suport a la campanya cívica “Salvem l’Estació de Sant Feliu de Llobregat” davant la possibilitat que aquest emblemàtic edifici sigui enderrocat amb motiu del soterrament de les vies del tren al seu pas per la ciutat.

  El Centre d’Estudis Comarcals considera prioritari el soterrament de les vies del tren, fet reivindicat per la ciutadania des de fa més de 30 anys. Ara bé, el valor històric de l’equipament com a testimoni de les primeres estacions que van formar part de la línia i del context en què aquesta va ser construïda; l’arquitectònic, per la filiació de l’edifici amb l’estil Georgià i les grans similituds de la construcció amb altres estacions angleses de l’època, (com la de Belper); l’etnològic, per la informació que proporciona tant de les tècniques constructives (que l’allunyen d’altres estacions properes) com de concepció de l’espai (que l’emparenten amb l’esperit funcional amb que van ser dissenyades altres estacions de la mateixa línia); i també el valor memorialístic, aconsellen ponderar la possibilitat tècnica de salvaguardar-la, sempre que això no suposi un impediment a la prioritat de soterrar les vies del tren.

  L’estació de Sant Feliu pertany a la primera línia fèrria que va unir Barcelona amb Molins de Rei i Martorell, i va ser inaugurada l’any 1854. Aquest fet és indissociable del desenvolupament socioeconòmic del territori, ja que va possibilitar i accelerar el procés d’industrialització. De fet, algunes de les estacions d’aquesta línia han estat declarades BCIL.

  El Centre d’Estudis Comarcals entenc que la desaparició de l’estació del Pla Especial i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat de l’any 1986 va respondre única i exclusivament al temor que qualsevol figura de protecció patrimonial que recaigués sobre l’edifici pogués impedir o dificultar el soterrament. Avui dia, però, els avenços tècnics fan viable i segurament possible el manteniment de l’edifici.

  Sant Feliu de Llobregat, 25 d'octubre de 2010

  Carles Riba i Romeva
  President del CECBLL

  dilluns, 8 de novembre de 2010

  Actualitzat el llistats d’entitats i associacions locals adherides al Manifest:

 • Federació AAVV Sant Feliu de Llobregat


 • Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu


 • Esplai Sant Llorenç


 • Associació CineBaix


 • Dones de Mas Lluí


 • Shambala Sant Feliu - Associació protectora dels animals