L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dijous, 11 de novembre de 2010

Adhesió Amics de la UNESCO de Barcelona al Manifest en defensa de l’Estació del Tren

En nom de la Junta Directiva d’Amics de la UNESCO de Barcelona, ens adherim al Manifest per a la salvaguarda de l’estació del tren de Sant Feliu de Llobregat, ja que considerem que és un bé patrimonial molt important i que té una significació per a tota la comarca del Llobregat

Creiem que s’hauria de procedir a la seva rehabilitació i que s’hauria d’incloure i respectar en la nova planificació urbana que pot representar el soterrament de les vies del tren.

L’acord d’adhesió va ser pres en la darrera Junta Directiva celebrada el 7 d’octubre i així consta en l’acta de l’entitat.


Barcelona, octubre de 2010

Carles Bonet
President d’Amics de la
UNESCO de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada