Salvem l’Estació del tren
de Sant Feliu de Llobregat
Plataforma ciutadana en defensa del patrimoni històric col·lectiu de Sant Feliu


Castellano |  Entradas | Manifiesto 2019 |  Dictamen

L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar una Estació amb 165 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Sant Andreu Comtal i Cornellà de Llobregat, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva en funcionament dels inicis del ferrocarril.

FAQs


Preguntes freqüents

Índex d'accés ràpid a les preguntes:
Per què s'ha de preservar l'estació històrica?

Perquè és un edifici important per la memòria col·lectiva i la història de la ciutat. Forma part de l'imaginari de la gent de Sant Feliu que l’ha convertit en un punt neuràlgic i un símbol d’arrelament.

És compatible el manteniment de l'històric edifici de l'estació del tren de mitjans del segle XIX amb el soterrament de les vies?

Sí, ADIF va proposar incloure l'estació en el projecte de soterrament i preservar d'aquesta forma l'edifici històric, però l'ajuntament ho va rebutjar.

A la consulta ciutadana del soterrament podré decidir el Sant Feliu del FUTUR?

No exactament. L'Ajuntament ja ha decidit per tu les grans decisions, com la construcció del tramvia per sobre les vies del tren o el nombre de pisos que es construiran en les superfícies alliberades pel soterrament.

Es pot traslladar l'edifici de l'estació a una altra ubicació?

Sí. El trasllat d'edificis amb valor patrimonial o arquitectònic és freqüent com a alternativa a l'enderroc. Moure l'edifici històric fora de l'àmbit del soterrament va ser una de les primeres propostes de la Plataforma per evitar la destrucció de patrimoni, però ADIF i l'Ajuntament la van descartar."

I un cop reconstruït l’edifici històric de l’estació, quin ús tindrà?

La Plataforma planteja que l'edifici històric de l'estació sigui un equipament, que doni servei a la ciutadania. Proposem diverses opcions: centre d'informació municipal i d'atenció ciutadana, punt d'informació turístic o centre d'interpretació històrica local.

Es pot reconstruir l'edifici de l'estació a la mateixa plaça?

Sí, Així ho van confirmar tècnics dels ajuntaments de Sant Feliu i Barcelona, i el regidor de Cultura de de Sant Feliu, en una reunió amb la plataforma el passat mes de novembre. Durant la reunió es va veure factible que la reconstrucció es podria fer desplaçant l'edifici uns cinc metres de la ubicació actual.

La reconstrucció de l'estació històrica podia continuar donant servei a Rodalies?

Sí, aquesta és la primera proposta que es va traslladar a l'ajuntament perquè la reconstrucció de l'estació es convertís en el vestíbul d'entrada i sortida a les andanes soterrades.

Reconstruir l'estació històrica suposa un cost molt elevat per un equipament municipal?

No, l'ajuntament destina inversions en equipaments constantment com les obres de reforma de l'ajuntament, per 3,8 M €, o les del centre cívic Roses per més d’1,5 M €.

Quin cost té per al municipi el Concurs Internacional de projectes?

El Concurs Internacional de projectes es va assignar el 2019 per 670.176 €. Un cost superior al de la reconstrucció de l'edifici històric que ara es posa en dubte.