Salvem l’Estació del tren
de Sant Feliu de Llobregat
Plataforma ciutadana en defensa del patrimoni històric col·lectiu de Sant Feliu


Castellano |  Entradas | Manifiesto 2019 |  Dictamen

L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar una Estació amb 165 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Sant Andreu Comtal i Cornellà de Llobregat, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva en funcionament dels inicis del ferrocarril.

Manifest 2019

2010  |  2019

Manifest en defensa de l’Estació del tren

 [pdf CAT] [pdf ES]

Puja al tren per salvar una estació amb 165 anys d’història!


PREÀMBUL

Davant del perill de perdre l’edifici de l’estació del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat, un grup de persones vam iniciar l’any 2010 una campanya ciutadana amb la voluntat de mantenir l’edifici històric, el qual considerem que forma part del patrimoni de la ciutat. La Plataforma “Salvem l’Estació del tren” es constitueix, en aquell moment, amb l’objectiu de defensar i protegir aquesta mostra del patrimoni històric, ferroviari i col·lectiu de la ciutat.

L’edifici de l’estació del tren data de l’any 1854 quan es va inaugurar la línia del ferrocarril Barcelona-Molins de Rei. Va ser la tercera que es va construir a Catalunya, després de les de Mataró i Granollers, i la primera de via doble de la seva època. L’estació de Sant Feliu és, juntament amb les de Sant Andreu Comtal, Cornellà de Llobregat i Molins de Rei, l’edificació ferroviària en funcionament més antiga de la península Ibèrica.

L’abril de 2010 l’Ajuntament de Sant Feliu va presentar un projecte de soterrament de les vies, en el qual es contemplava l’enderrocament de l’estació. Davant d’aquest fet, la Plataforma va recollir el suport i l’adhesió de més de 60 entitats locals i supralocals i, de professionals i acadèmics, experts en patrimoni i història. La campanya va comptar, a més, amb el suport de 1.500 persones per mantenir l’edifici de l’estació.

Amb un suport considerable del tramat social i ciutadà, la Plataforma va demanar a l’Ajuntament: reconsiderar l’enderroc de l’estació i sol·licitar a ADIF un estudi per valorar alternatives a l’enderroc, i així permetre mantenir l’edifici un cop soterrades les vies del tren.

Davant la negativa de l’Ajuntament de Sant Feliu a intercedir amb Adif per defensar l’estació del ferrocarril, el desembre de 2010 la Plataforma va presentar una moció a la Comissió d’Infraestructures del Congrés dels Diputats. El diputat d’ERC, Joan Tardà, la va defensar, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. La proposició, no de llei, instava al Govern espanyol a elaborar un estudi, per tal d’avaluar mantenir l’estació. La proposició va ser rebutjada atenent a criteris polítics locals i no valorant criteris patrimonials ni de memòria compartida.

L’any 2011, la Comissió Cívica de Patrimoni del Baix Llobregat va emetre un dpictamen reconeixent l’estació com “un element de valor excepcional del patrimoni ferroviari català i de la península ibèrica, que testimonia, juntament amb les estacions de Cornellà i Molins de Rei, les primeres actuacions en aquest mitjà de transport i que, al llarg dels darrers 150 anys, ha estat el referent de la mobilitat local més potent”. La comissió afegia: “…s’haurien d’esgotar totes les possibilitats tècniques que permetin la conservació de l’estació”.

Finalment, però, el passat dia 4 de novembre de 2019 el Consejo de Administración d’ADIF va aprovar l’adjudicació de les obres del projecte d’integració del ferrocarril a Sant Feliu, que inclou l’enderroc de l’estació.

El consell assessor de la plataforma va considerar que no podia permetre’s no fer un darrer esforç pel que considera un bé inalienable del patrimoni local i, en aquest sentit, es va valorar que les circumstàncies no permetien mantenir l’edifici original, donat que un nou projecte que contemplés aquesta opció endarreria les obres del soterrament i que ni Ajuntament ni ADIF havien tingut en compte preservar l’edifici històric de l’estació. En aquest context es proposa, com a objectiu irrenunciable, demanar la construcció d’una rèplica de l’edifici de 1854, un cop soterrades les vies del tren.


DECLARACIÓ

Les entitats i les persones adherides al manifest considerem:
 • Que cal preservar l’edifici de l’estació del ferrocarril, perquè forma part del patrimoni ferroviari de Catalunya.
 • Que és part d’un dels elements que ens parla de la transformació que a mitjan segle XIX va experimentar Sant Feliu, passant de ser essencialment agrícola a industrial. Aquest canvi productiu va ésser primordial per a la configuració de la personalitat històrica de la ciutat, on l’arribada del ferrocarril va comportar grans canvis en la vida de la gent, en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç, i en la transformació de la fesomia de la ciutat amb l’obertura de nous carrers i el consegüent creixement demogràfic.
 • Que per la seva significació històrica, social i arquitectònica forma part indestriable de la Ruta Modernista de Sant Feliu.
 • Que el patrimoni és un llegat que ens arriba dels qui ens han precedit i que tenim la responsabilitat de preservar-lo per a les generacions futures.
 • Que ha estat i continua sent el lloc on diàriament milers de ciutadans i ciutadanes pugen o baixen d’un tren per anar a Barcelona, el Baix Llobregat o el Baix Penedès i a més amb una situació estratègica al bell mig de la ciutat fa que s’hagi convertit en el seu centre neuràlgic.
 • Que la conservació del l’edifici pren una dimensió i valor patrimonial que dona sentit al conjunt de la línia del ferrocarril que configuren les estacions protegides de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí i Molins de Rei en un entorn catalogat.
 • Que la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya el considera un bé integrant del patrimoni arquitectònic català i el cataloga pels seus valors arquitectònics i històrics en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
 • Que forma part de la memòria col·lectiva on generacions de santfeliuencs i santfeliuenques al llarg de les seves vides han passat per l’estació i entre les seves parets han viscut històries de tota mena. L’estació és sens dubte un espai emblemàtic de la vida social de la ciutat, punt de referència i lloc de trobada per a grups, entitats i per a tots i totes les persones que viuen a Sant Feliu i també els que no hi viuen, i és, per tant, un tret d’identitat santfeliuenc.
 • Que l’estació és un espai de referència de la ciutat com a eix dinamitzador de la vida social i símbol d’arrelament i sentiment de pertinença a la ciutat que a més dona nom a la plaça on s’ubica.


SOL·LICITEM:

La Plataforma Cívica Salvem l’Estació del tren de Sant Feliu de Llobregat, en nom de les entitats i persones adherides al present manifest sol·licita a l’Ajuntament que actuï per evitar la pèrdua d’un altre element del patrimoni local. Amb aquesta voluntat sol·licitem:
 1. Encarregar una intervenció arqueològica exhaustiva que documenti les diferents fases constructives de l’edifici i que permeti identificar els materials constructius i recuperar els elements de l’estació de 1854.
 2. Dur a terme una desconstrucció de l’edifici històric de l’estació del ferrocarril amb metodologia arqueològica; de manera que permeti un alt nivell de recuperació i reaprofitament dels elements constructius, ornamentals i simbòlics que es puguin salvaguardar.
 3. Reconstruir, una vegada soterrades les vies del tren, l’edifici (exterior i interior) de l’estació del ferrocarril de 1854.
 4. Sol·licitar que l’edifici reconstruït s’inclogui com a peça central del memorial, que està en estudi, a les víctimes i familiars dels accidents, i que sigui un l’element de record del moviment social i a la lluita ciutadana que durant 40 anys, incansablement, ha demanat el soterrament de les vies.
 5. Que un cop reconstruït l’edifici es destini a l’entrada de la nova estació soterrada o se li doni un ús per a la ciutadania.

Plataforma Salvem l’Estació del tren, 2019


Les entitats i les persones que vulguin adherir-se ho poden fer enviant un missatge electrònic a la direcció de correu: salvemestaciosantfeliu@gmail.com, indicant en l'assumpte: "Adhesió a la campanya Salvem l’Estació del tren."

Animem a totes les persones i entitats a adherir-s’hi i fer difusió del manifest.


Consulta els suports destacats