L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dilluns, 18 d’octubre de 2010

Adhesió del Cercle Històric Miquel Biada al Manifest en defensa de l’Estació del Tren

El Patrimoni industrial ferroviari català no ha rebut, excepte en ocasions remarcables, el reconeixement cultural ni la protecció legal que es mereix, de manera que al llarg dels anys s’ha anat malmetent o ha desaparegut. La part que es conserva s’ha mantingut supeditada a la utilitat del moment, sense sensibilitat de patrimoni.

Avui dia la conveniència de potenciar el ferrocarril com el medi de transport menys contaminant i més sostenible, la necessitat de millorar les seves infrastructures per oferir un servei eficaç, i en aquest sentit la possibilitat d’augmentar la quota d’usuaris si s’integra en un pla general de mobilitat, posen de relleu la importància del ferrocarril en la nostra societat d’ara.

Aquesta vigència ens convida a fer una reflexió sobre el paper del ferrocarril en la nostra història. Un mitjà de transport que revolucionà les comunicacions i generà canvis socials i econòmics i configurà una nova identitat col·lectiva.

En tota actuació en qüestió de patrimoni cal mantenir les proporcions i justificar les intervencions sobre elements patrimonials, cosa que no s’observa en la projectada destrucció de l’estació de Sant Feliu. No és acceptable que per aconseguir el soterrament de la línia fèrria a Sant Feliu després de tants anys calgui pagar un preu tant alt com destruir l’antiga estació.

Per tant estem d’acord amb la tasca de conscienciació de la societat que porteu a terme i recolzem la vostra acció de salvament de l’estació de Sant Feliu.


Antoni Biada Salat
President del Cercle Històric Miquel Biada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada